lorem ipsum
A A

  

POVIJEST ZBIRKE

 

 

Sveučilišna knjižnica u Splitu osnovana je 1903. kao Gradska biblioteka. Početnu zbirku knjiga, novina i časopisa dobila je od Hrvatske čitaonice (Narodna slavjanska čitaonica). Od tada sustavno izgrađuje zbirku novina i časopisa koja prostorno i vremenski povezuje Hrvatsku od polovice 19. do početka 21. stoljeća. Zbirka je izgrađivana darovnicama i kupnjom, regionalnim obveznim primjerkom od 1918. do 1941., a od 1947. primanjem obveznog primjerka tiskanih publikacija na području Republike Hrvatske na temelju Zakona o knjižnicama. Novine i časopisi nabavljani su i darom, a među darovateljima ističu se don F. Ivanišević, J. Biankini, N. Nodilo i drugi. Splitska je periodika dio šire interdisciplinarne zavičajne zbirke Dalmatica i sastavni je dio nadređene opće zbirke serijskih publikacija.


Posebne zasluge za organizaciju, očuvanje, dostupnost i cjelovitost zbirke imaju Dušan Manger, ravnatelj Gradske biblioteke od 1905. do 1940. i Hrvoje Morović, ravnatelj Naučne biblioteke (1961-1967., 1974.-1979.) koji je sastavljač opširne bibliografije splitske periodike. Izgradnji i očuvanju zbirke pridonijeli su i drugi ravnatelji Sveučilišne knjižnice i knjižničari koji su tijekom jednog stoljeća radili na Odjelu periodike.


U prvoj polovici 19. st. u Splitu je izlazilo nekoliko almanaha, kalendar i šematizama. Godine 1859. Vid Morpurgo izdaje prvi časopis u Splitu, Annuario Dalmatico (1859.-1861.), a prve novine, pod naslovom  L'avvenire, izlaze tek od 1875. do 1882. na talijanskom jeziku. Prve novine na hrvatskom jeziku Narod počele su izlaziti 1884.godine i mijenjajući naslov izlazile su do 1918. Do konca Drugoga svjetskog rata, u Splitu je tiskano 185 naslova novina i 120 naslova časopisa, s kraćim ili dužim periodom izlaženja pa se Split može smatrati važnim medijskim centrom u tom razdoblju. Pojedini naslovi novina i časopisa bili su u 20. st. vrlo utjecajni u sferi politike ili književnosti i izvan Splita i Dalmacije.

 

 SADRŽAJNI OPIS DIGITALNE ZBIRKE

 

 

Digitalna zbirka starih novina (historic newspaprs) i časopisa je razvojni projekt Sveučilišne knjižnice u Splitu koji je u prvoj fazi obuhvatio 36 naslova novina (dnevnika i tjednika) i časopisa. Sadrži digitalizirane novine i časopise tiskane u Splitu u 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća, vremenski omeđene publiciranjem časopisa Annuario Dalmatico (1859.) i prestankom izlaženja lista Novo doba (1941.).


Zbirka sadržajem pokriva sva područja života Dalmacije i Hrvatske, kao i tadašnje države Jugoslavije. Digitalizirana i putem interneta publicirana pisana kulturna baština treba biti jedan od temeljnih digitalnih izvora za učenje o kulturi, povijesti i praksama svakodnevnoga života na ovom području. Osim digitaliziranih izvornih tekstova, pojedini će naslovi biti kontekstualno povezana s relevantnim tekstovima i drugim izvorima na mreži kako bi korisnici dobili potpuniji uvid u cjelinu povijesnog znanja. Ciljevi digitalizacije oblikovani su prema potrebama korisnika koji će putem mreže imati nesmetanu i najširu dostupnost specifičnoj povijesnoj građi, a što će svakom korisniku omogućiti kontinuitet povijesnog znanja i potaknuti interdisciplinarni dijalog. Zbirka omogućuje primjenu suvremenih modela i novih oblika učenja u digitalnom okruženju.

 

 

Izvori


Morović, H.: Građa za bibliografiju splitske periodike : novine : 1875-1941. Split : Naučna biblioteka, 1968.

Morović, H.: Građa za bibliografiju splitske periodike : novine, bilteni, časopisi, godišnjaci : 1944-1969. Split : Naučna biblioteka 1968.

Morović, H.: Građa za bibliografiju splitske periodike (1859-1941) //Sa stranica starih knjiga. Split : Naučna biblioteka 1968.

Kuić, I.: Splitske novine u fondu Sveučilišne knjižnice u Splitu (1880.-1918.). // Kulturna baština, 24 (2003), 31, str. 281-310.

Splitske novine 1918.-1929. Split : Sveučilišna knjižnica u Splitu, 1999.

Tiskarska i izdavačka djelatnost u Splitu 1812-1918. Split : Sveučilišna knjižnica u Splitu, 1992.


 

POPIS DIGITALIZIRANIH NASLOVA NOVINA I ČASOPISA  ( u pripremi za publiciranje)


1. JEDINSTVO (1894.-1905.)

2. NAŠE JEDINSTVO (1905.-1918.)

3. ANNUARIO DALMATICO (1859.-1861.)

4. PUČKI LIST (1891.-1922.)

5. POBEDA (Split) (1921.-1929.)