lorem ipsum
A A

 

Pilot projekt digitalizacije novina i časopisa Sveučilišne knjižnice u Splitu

Novine i časopisi vrijedni su izvori za proučavanje lokalne i nacionalne povijesti, dokumenti složenosti i bogatstva svakodnevnog života na određenom području. Zbog specifičnosti problema dostupnosti, pohrane i zaštite sve više knjižnica digitalizira takvu građu. Digitalne zbirke starijih novina i časopisa (historic collection) organiziraju se kao novi oblici znanja koji putem mreže postaju dio našeg globalnog informacijskog okruženja.

 

Sveučilišna knjižnica u Splitu započela je 2010. s projektom digitalizacije starih novina i časopisa iz svog fonda kao prvom fazom projekta digitalizacije građe. Izgradnja digitalne zbirke je razvojni projekt koji će omogućiti stjecanje širih znanja i iskustva o publiciranju pisane kulturne baštine. Na temelju izrađenih kriterija izabrali smo 20 naslova novina i 16 naslova časopisa koje ćemo u određenom vremenu digitalizirati.

 

Cilj je Projekta digitalizacije starih novina i časopisa (DZNČ) da splitske stare novine i časopise iz 19. i prve polovice 20. st. digitalizira i učini mrežno dostupnim. Projekt se ostvaruje u prvoj fazi kao pilot projekt. Sustavna digitalizacija novina i časopisa provodi se radi stvaranja digitalne zbirke koja na poseban način integrira knjižničnu građu publiciranu na drugom mediju, korisnike i knjižnično osoblje u procesu pronalaženja informacija.