lorem ipsum
A A

  

O PROJEKTU


Svrha projekta

Novine i časopisi vrijedni su izvori za proučavanje lokalne i nacionalne povijesti, dokumenti složenosti i bogatstva svakodnevnog života na određenom području. Zbog specifičnosti problema dostupnosti, pohrane i zaštite sve više knjižnica digitalizira takvu građu. Digitalne zbirke starijih novina i časopisa (historic collection) organiziraju se kao novi oblici znanja koji putem mreže postaju dio našeg globalnog informacijskog okruženja.

 

Sveučilišna knjižnica u Splitu započela je 2010. s projektom digitalizacije starih novina i časopisa iz svog fonda kao prvom fazom projekta digitalizacije građe. Izgradnja digitalne zbirke je razvojni projekt koji će omogućiti stjecanje širih znanja i iskustva o publiciranju pisane kulturne baštine. Na temelju izrađenih kriterija izabrali smo 20 naslova novina i 16 naslova časopisa koje ćemo u određenom vremenu digitalizirati.

 

Cilj je Projekta digitalizacije starih novina i časopisa (DZNČ) da splitske stare novine i časopise iz 19. i prve polovice 20. st. digitalizira i učini mrežno dostupnim. Projekt se ostvaruje u prvoj fazi kao pilot projekt. Sustavna digitalizacija novina i časopisa provodi se radi stvaranja digitalne zbirke koja na poseban način integrira knjižničnu građu publiciranu na drugom mediju, korisnike i knjižnično osoblje u procesu pronalaženja informacija.


Kriteriji odabira građe

Definirani su kriteriji za selekciju i izabrani naslovi koji sadržajem reprezentiraju lokalnu povijest i autentičnost života te naslovi koji imaju široku recepciju u dosadašnji istraživanjima, učestalo su korišteni i potrebno ih je učiniti dostupnim brojnim korisnicima. Kod odlučivanja o izboru naslova imali smo u vidu potrebe i interes korisničkih skupina koje se u radu koriste našom periodičkom građom. Svi će sadržaji biti javno dostupni u skladu s potrebom demokratizacije znanja i informacija, poticanja kreativnosti i otkrivanja novih vrijednosti.

 

Digitalizirana će građa biti kontekstualizirana i linkovima ili na drugi način povezana s dokumentima na mreži uz poštivanje autorskih prava. Izrađen je temeljni skup metapodataka. Građa je skenirana sa izvornika i djelomično sa mikrofilmova u razlučivosti od 300 dpi, master verzija izrađena je u multipage TIFF-u, a prikazuje se u JPEG i PDF formatu. Pronalaženje informacija iz cjelovitih tekstova članaka omogućeno je na web-u Sveučilišne knjižnice pretraživanjem po zadanim parametrima, optičkim prepoznavanjem znakova (OCR) iz cjelovitih tekstova i pridruženim metapodacima. Projekt se ostvaruje u suradnji s drugim ustanovama koje u svom fondu imaju stare splitske novina i časopise radi nadopune primjeraka i postizanje bolje kvalitete digitalnog objekta. 

 

Projektni tim: Iva Kolak, dr. sc. Ivanka Kuić (voditeljica projekta), Ana Radić, Anita Tičinović, Ivan Vuko.

 

Osoba za kontakt: ivanka@svkst.hr

 

Vanjski suradnici: ArhivPRO d.o.o.